Presentationen hölls av Philip, ambassadör för Rhum Clément och Rhum J.M. men fokus låg mycket på att prata om Martinique och Agricole-rom generellt. Riktigt trevlig dragning – med en del nyheter för oss.

Leave a Reply