Samaroli Over the World 2015 Edition

Samaroli 1990 Cask No 18 Demerara Rum 2015 Edition

Samaroli 1999 Cask No 10 Trinidad Rum 2015 Edition

Samaroli Barbados 1996

Samaroli Grenada 1993

Samaroli Yehmon No Age

Samaroli Brasil 1999

Samaroli Jamaica 1993

Samaroli Fiji 2001

Samaroli Cuba 2003

Samaroli Guadeloupe 1998